До уваги представників ділових кіл Житомирщини!

До уваги представників ділових кіл Житомирщини!

З метою залучення українських пiдприємцiв до участi у безкоштовних онлайн-консультацiях вiд провiдних мiжнародних бiзнес-експертiв. Мiнiстерство цифрової трансформацiї України спiльно з Державною установою «Офiс з розвитку пiдприємництва та експорту» за пiдтримки Програми USАID «Конкурентоспроможна економiка Українi» надають малим i середнiм пiдприємствам (МСП) додатковi можливостi посилювати свiй бiзнес та виходити на новi ринки, пропонуючи їм доступ до спецiалiзованих консультапiйних сесiй з мiжнародними бiзнес-експертами на глобальному маркетплейсi ОnFrоntiеrs.

Платформа ОnFrоntiеrs — це вигiдна та ефективна послуга пошуку консультантiв, яка дозволяє клiєнтам отримати доступ до глобальної мережi з понад 300 000 мiжнародними експертами з рiзних країн свiту, iндустрiй, типiв дiяльностi та бiзнес-нiш, яких можна залучати як консультантiв до вирiшення конкретних бiзнес-проблем, стратегiчних чи вузьких нiшевих завдань.

Скористатися безкоштовними консультацiями вiд ОnFrоntiеrs та посилити свiй бiзнес зможуть близько 50 малих та середнiх пiдприємств рiзних галузей України.

Детальна iнформацiя про платформу, а також умови участi та реєстрацiя доступнi на порталi Дiя.Бiзнес за посиланням - https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers


Розробка веб-сайту