Запобігання проявам корупції

Антикорупційне законодавство

Відповідальність за корупційні діяння 

Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї

• Закони та інші нормативно-правові акти з питань запобігання і протидії корупції

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про правила етичної поведінки"

Указ Президента України від 25.09.2013 № 529/2013 «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33»

Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 949 "Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

• Роз'яснення та коментарі окремих положень нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції

РОЗ'ЯСНЕННЯ Міністерства юстиції України "Криміналізація корупції: на шляху до європейських стандартів" (інформаційна стаття від 04 жовтня 2013 року)

РОЗ'ЯСНЕННЯ Міністерства юстиції України "Новели у правовому регулюванні запобігання корупції" (інформаційна стаття від 01 липня 2013 року)

РОЗ'ЯСНЕННЯ Міністерства юстиції України "Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій"

РОЗ‘ЯСНЕННЯ Міністерства юстиції України від 19.07.2012 "Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки"

РОЗ’ЯСНЕННЯ загальних положень щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру суб’єктами декларування та особами, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

РОЗ’ЯСНЕННЯ Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Діяльність облдержадміністрації щодо запобігання і протидії корупції в області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації від 28.08.2013р. № 271 "Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення"

РІШЕННЯ обласної ради від 20.12 2012р. № 763 "Про Програму щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013 - 2015 роки"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації від 09.11.2012р. № 393 "Про схвалення Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013 - 2015 роки"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації від 21.12.2011р. № 468 "Про затвердження Плану заходів з виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки"

ПЕРЕЛІК ПОСАД державних службовців місцевих органів виконавчої влади Житомирської області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції


Розробка веб-сайту