Рівень життя населення

Заробітна плата

У червні 2015 року номінальна заробітна плата одного штатного працівника в області, порівняно з відповідним місяцем 2014 року зросла на 16,5% і склала 3460 грн.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по області за січень-червень 2015 року склала 2985 грн., що на 12,8%, більша, ніж за аналогічний період минулого року та на 885,0 грн. або на 22,9% менша, ніж середня по Україні (3870 грн.).

Зростання рівня заробітної плати порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося майже в усіх видах економічної діяльності. Її розмір майже у 2,5 раза перевищив законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб        (1218 грн.).

Темпи зростання заробітної плати, у порівнянні з відповідним періодом минулого року були нижчими, ніж у середньому по державі на 2,1 в.п.

Серед видів економічної діяльності найвищий рівень заробітної плати у червні спостерігався у:

фінансовій та страховій діяльності – 5910 грн. (у 1,7 раза більше середнього рівня по області);
добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 4749 грн. (на 37,3% більше);
інформаційній та телекомунікаційній діяльності – 4143 грн. (на 19,7% більше);
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 3949 грн. (на 14,1% більше);
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря 3925 грн. (на 13,4% більше);
сільського, лісового та рибного господарства – 3856 грн. (на 11,5%).

Разом з тим, залишається низькою заробітна плата працівників, які займаються тимчасовим розміщенням і організацією харчування (1738 грн.), наданням інших видів послуг (2364 грн.), а також будівництва (2511 грн.), що становить відповідно 50,2%, 68,3% та 72,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати за січень-червень порівняно з відповідним періодом 2014 року зменшився на 27,9 в.п. і склав 73,3% (по Україні – 76,1%).

Заборгованість із виплати зарплати

За статистичними даними упродовж І півріччя 2015 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області зменшилася на 3,5 млн.грн. або на 27,2 % і за станом на 1 липня 2015 року становила майже 9,3 млн.грн.

За темпами погашення заборгованості із виплати заробітної плати січень-червень область займала 2 місце серед регіонів України.

У структурі загального боргу із виплати заробітної плати по області 5,1 млн.грн. або 54,8 % утворилося на 10 економічно активних підприємствах, 3,6 млн.грн. або 39,1 % - на 5 підприємствах-банкрутах, 0,6 млн.грн. або 6,1 % - на економічно неактивному  підприємстві (ПАТ "Нов-Волинський м'ясокомбінат"). 

Причиною наявності заборгованості із виплати заробітної плати на 3 економічно активних підприємствах на загальну суму 2,1 млн.грн.  є спад виробничої діяльності через соціально-політичну ситуацію в країні та втрату ринків збуту продукції (ПАТ "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" – 1,3 млн.грн., ПАТ "Коростенський машинобудівний завод" – 382,2 тис.грн., ПАТ "Рейл" м. Малина – 325 тис.грн., ВАТ "Соколівський кар'єр" м. Житомира – 119,8 тис.грн.).

Проблемним залишається  питання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах – банкрутах, на яких триває процедура ліквідації, зокрема ВАТ "Льонотекс" (1,2 млн.грн.), АТЗТ "Коростенський фарфор" (1,1 млн.грн.). За пропозицією обласної комісії у червні ц.р. за  дорученням Міністерства юстиції України проведено перевірки діяльності арбітражних керуючих зазначених підприємств.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних промислових підприємствах впродовж січня-червня зменшилася на 32,9% і за станом на 01.07.2015 становила 2,6 млн. грн. Проте, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги заборгованість зросла на 32,2% і становила 687,4 тис.грн.

За видами економічної діяльності заборгованість із виплати заробітної плати відсутня на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, тимчасового розміщення й організації харчування, фінансової та страхової діяльності, інформацій та телекомунікацій, державного управління й оборони, освіти, а також у сфері спорту, розваг та відпочинку, надання інших видів послуг.

Борги із виплати заробітної плати мають місце в 10 із 28 територіальних одиниць області: в Андрушівському (337,3 тис.грн.), у Брусилівському (160,3 тис.грн.), Коростишівському (524,6 тис.грн.), Новоград-Волинському (420,6 тис.грн.), Попільнянському (85,2 тис.грн.) районах, містах Житомирі (3233,9 тис.грн.), Бердичеві (1320,1 тис.грн.), Малині (1141,6 тис.грн.), Коростені (1495,7 тис.грн.) та Нов.-Волинському (569,8 тис.грн.).

Упродовж поточного року питання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області розглядалося на трьох засіданнях колегії облдержадміністрації, проведено 6 засідань  обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано керівників 10 підприємств – боржників області. Відповідно до рішень комісії   власникам трьох підприємств  надано пропозиції щодо заміни керівників підприємств – боржників (Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру,  ДП «Червоненський завод продтоварів» (керівника звільнено), КП «Господарник» Брусилівської селищної ради).

Щодо ситуації на 4 підприємствах, комісія звернулася до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених кримінально-процесуальним кодексом України за наявні порушення законодавства з оплати праці.

Відповідно до протокольного рішення обласної комісії від 12.06.2015 районним та  міським комісіям з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати на виконання рішення Урядової Комісії від 28.05.2015 доручено затвердити графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах – боржниках.

 

  Пенсійне забезпечення

Органами Пенсійного фонду України в Житомирській області у січні - червні 2015 року забезпечено своєчасне і в повному обсязі фінансування виплат пенсій і грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 403,0 тис. пенсіонерів області, в тому числі 25,3 тис. пенсіонерів силових структур. На їх виплату спрямовано 3605,1 млн.грн., що на 111,1 млн.грн. або на 3,2% більше відповідного періоду минулого року.

Середній розмір пенсій у січні-червні 2015 року у порівнянні з січнем-червнем 2014 року зріс на 38 грн. або на 2,7% і за станом на 01.07.2015 становить 1447 грн.

Загальний обсяг надходжень до бюджету головного управління Фонду в області за січень-червень 2015 року склав 3606,2 млн.грн., з яких 50,5% становлять власні кошти. В порівнянні з відповідним періодом минулого року загальні надходження зросли на 124,8 млн.грн., або на 3,6%. Кошти, які надходять від страхувальників області становлять – 1821,3 млн.грн., у тому числі власні, які адмініструють органи Пенсійного фонду України – 24,1 млн.грн., що на 6,3 млн.грн. або на 35,4% більше, ніж за 6 місяців 2014 року, із єдиного внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 1797,2 млн.грн., що на 241,6 млн.грн. або на 15,5% більше відповідного періоду минулого року.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм надійшло 1452,5 млн. грн., що склало 40,3% усіх доходів Фонду за звітний період.

Проблемні питання

Основними проблемними питаннями на даний час, виходячи із повноважень органів Пенсійного фонду України, є наявність значного боргу платників із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та невідшкодованих фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Загальна сума боргу із страхових внесків за станом на 01.07.2015 року становить 74,7 млн.грн. Із зазначеної суми боргу 94% припадає на підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства, у яких відсутні активи для погашення боргу та які підпорядковані різним міністерствам та відомствам.

Заборгованість із невідшкодованих витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за станом на 01.07.2015 складає 88,7 млн.грн, в т.ч. економічно активних платників 16,7 млн.грн. або 18,8% від загальної суми боргу.

Більше 11,2 млн.грн. із страхових внесків заборгували підприємства, що перебувають у сфері діяльності органів місцевого самоврядування. Найбільші суми боргу перед Пенсійним фондом України  Житомирській області мають підприємства  комунальної сфери м. Малина, борг яких становить 3,5 млн.грн.

Значними залишаються борги із страхових внесків та невідшкодованих фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах сільгосппідприємств, які складають 23,1 млн.грн.

 

З метою погашення заборгованості у межах наданих повноважень упродовж звітного періоду, органами Фонду в області  здійснено  наступні  заходи  впливу:

подано позови до суду на загальну суму 193,9 тис.грн.;
за допущені порушення порядку нарахування і сплати страхових внесків притягнуто до адміністративної відповідальності 41 посадову особу на загальну суму  12,7 тис.грн.;
направлено матеріали на розірвання контрактів та подано рекомендацій на розірвання трудових відносин із 39 керівниками підприємств - боржників;
на комісіях з питань погашення заборгованості при районних державних адміністраціях та міськвиконкомах заслухано 168 керівників підприємств - боржників Фонду.