Реалізація скрапленого газу для населення

Реалізація скрапленого газу для населення за вересень 2017 року

№ з/п

Фактично надійшло, тонн

у тому числі:

Реалізовано населенню, тонн

Ціна 1 балону (21кг), грн.

із спецаукціонів

Інші поста-чальники, тонн

Закуплено, тонн

Закуп. ціна 1 т, грн.

Отримано, тонн

ДП «Пропан», м. Житомир

1.

279,680

280,000

7531,61

279,680

-

298,641

261,00

ДП «Полум’я» ПАТ «Коростишівгаз», м. Коростишів

2.

17,900

-

7531,61

17,900

-

7,200

274,45

ПАТ «Коростишівгаз», м. Коростишів

3.

-

-

-

-

-

-

274,45

Усього

297,580

280,000

-

297,580

-

305,841

-