Реалізація скрапленого газу для населення

Реалізація скрапленого газу для населення за серпень 2017 року

№ з/п

Фактично надійшло, тонн

у тому числі:

Реалізовано населенню, тонн

Ціна 1 балону (21кг), грн.

із спецаукціонів

Інші поста-чальники, тонн

Закуплено, тонн

Закуп. ціна 1 т, грн.

Отримано, тонн

ДП «Пропан», м. Житомир

1.

336,360

280,000

7531,61

336,360

-

308,868

261,00

ДП «Полум’я» ПАТ «Коростишівгаз», м. Коростишів

2.

-

20,000

7531,61

-

-

7,400

274,45

ПАТ «Коростишівгаз», м. Коростишів

3.

-

-

-

-

-

-

274,45

Усього

336,360

300,000

-

336,360

-

316,268

-