Нетарифні методи регулювання економіки

Адміністративні послуги у сфері нетарифного регулювання, що надаються
департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

Назва послуги

Нормативно-правовий акт, яким вона затверджена

Порядок, що регламентує надання послуги

Порядок, що встановлює вартість послуги

Порядок внесення плати

Плата за послугу

Разова (індивідуальна) ліцензія

Ст.37 Закону УРСР «Про зовнішньо-економічну діяльність»

Наказ Мін. економіки України від 17.04.00р. №47 «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індиві-дуальних) ліцензій»

Постанова КМУ «Про державний збір за видачу разових (індиві-дуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про ЗЕД»» від 12.04.98р. № 524

До державного бюджету

0,2% від вартості операції

Ліцензія на експорт, імпорт продукції

Ст.16 Закону УРСР «Про зовнішньо-економічну діяльність»

Постанова КМУ від 19.12.2012р. №1201 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2013 році»

Наказ Мін. економіки України від 09.09.09р. №991 «Про порядок ліцензування експорту товарів»

Наказ Міністерства економіки України № 302 від 14.09.2007 «Положення про порядок ліцензування імпорту товарів»

Постанова КМУ від 18.05.05р. №362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій».

До державного бюджету

У режимі не автоматичного ліцензування – 780 грн;

У режимі автоматичного ліцензування – 220 грн.


Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N1183 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2011 році"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розмірів зборів за видачу експортних (імпортних) ліцензій" №362

Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" №859-12 від 16.04.91

Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій" №47 від 17.04.2000

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"" №524 від 21.04.98

Наказ Міністерства економіки України «Положення про порядок ліцензування імпорту товарів»№ 302 від 14.09.07

Наказ Міністерства економіки України "Про порядок ліцензування експорту товарів" №991 від 09.09.09