Європейська інтеграція


Європейська інтеграція

Відразу після здобуття Україною незалежності були започатковані двосторонні стосунки Україна - Європейський Союз. У грудні 1991 року Європейські співтовариства, відзначивши демократичний характер Всеукраїнського референдуму, визнали незалежність та суверенітет нашої держави.

На законодавчому рівні позиція України щодо ЄС вперше була сформульована в Основних напрямах зовнішньої політики України, які були схвалені Постановою Верховної Ради України 2 липня 1993 року.

Україна першою серед пострадянських країн підписала Угоду про партнерство і співробітництво з ЄС 14 червня 1994 року. "Національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС" - підкреслюється в Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу від 11 червня 1998 року. 14 вересня 2000 року Указом Президента було затверджено Програму інтеграції України до ЄС. В Посланні Президента України до Верховної Ради "Європейський вибір" стверджується, що завдання створення реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в ЄС повинно стати "стрижнем стратегії економічного та соціального розвитку на найближчі десять років". На виконання цього завдання "мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика економічних, соціальних та гуманітарних реформ". Україна має "до кінця 2007року претендувати на набуття асоційованого статусу в ЄС, а до 2011 року - створити реальні (внутрішні) передумови для вступу України в ЄС".

Механізм реалізації Програми передбачає щорічне розроблення і виконання Плану дій по реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС. Він передбачає низку заходів спрямованих на: розвиток демократичних засад суспільства; економічний розвиток; інтеграцію України у транс'європейську інфраструктуру; захист природного навколишнього середовища; міжрегіональне співробітництво; співробітництво з ЄС у сферах правосуддя та внутрішніх справ, зовнішніх зносин та безпеки. Всі ці заходи реалізуються на регіональному рівні.

Активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств області з країнами та кандидатами у члени ЄС сприяли здійснені заходи в напрямку розширення інформаційного простору щодо можливостей Житомирської області, її експортних та інвестиційних пропозицій, зокрема розвитку інтеграційних процесів на регіональному рівні сприяло розширення контактів керівництва області з офіційними представниками іноземних держав.


Про зміну торгового режиму з ЄС

21 березня 2014 року під час саміту ЄС Прем’єр-міністром  України з однієї сторони та керівництвом інституцій ЄС та глав держав або урядів 28  держав-членів ЄС з другої сторони, було підписано політичні положення Угоди  про  асоціацію між Україною  та Європейським Союзом.

Водночас, у відповідності до заяви  Європейської  Комісії  від  11.03.2014 Європейським  Союзом  в  односторонньому  порядку регламентом ЄС №374/2014 (неофіційний переклад додається), опублікованим 22.04.2014 на офіційному порталі ЄС (EUR-lex), надано  Україні автономні  торговельні  преференції.  Метою  зазначених  заходів  є одностороннє  зменшення  або  скасування  митних  зборів  ЄС  на  товари,  що походять з України. 

Застосування автономних торговельних преференцій орієнтовно триватиме  до  1  листопада  2014  року.  До того часу сторони  планують,  що  решта  положень  Угоди (економічна частина)  будуть  підписані,  здійснено  всі необхідні  внутрішні  процедури  та  розпочнеться  застосування  торговельних положень самої Угоди.

Починаючи  з  моменту  введення  автономних торговельних преференцій  ставки  увізного  мита  ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі  між  Україною  та  ЄС.  Оцінка зміни адвалерних ставок ввізних мит України та ЄС, середнє арифметичне, без урахування тарифних квот та специфічних ставок ввізного мита проведена Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій додається.

Так для промислових товарів лібералізація означатиме негайне скасування діючих увізних мит на більшість товарів (82,6% – Україна та 91,8% – ЄС). Для решти встановлено перехідні періоди, а для легкових автомобілів та одягу, який був у використанні, передбачено застосування спеціальних захисних механізмів. Для сільськогосподарської продукції з моменту тимчасового застосування Угоди з боку ЄС та її ратифікації Україною мита буде скасовано на 35,2% тарифних ліній Україною та 83,1% – Євросоюзом. Що стосується решти товарів, то по  2% тарифних ліній Україна запроваджує перехідні періоди тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8% – часткову лібералізацію та на 3,0% – безмитні тарифні квоти.

Своєю чергою, Європейський Союз встановлює перехідні періоди на 2,0% тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутливих товарах (14,9%) запропоновано доступ в рамках безмитних тарифних квот. Їх надано Україні по зернових, м’ясу свинини, яловичини та птиці, а також по деяких інших продуктах.

 Запровадження  квотування  у  двосторонній  торгівлі  між  Україною  та  ЄС означає,  що  українські  виробники  отримують  можливість  завозити  певні обсяги  даних товарів  без  справляння  увізних мит. При цьому мова йде не про обмеження  обсягів  імпорту,  а  лише  про  те, що  імпорт  зазначених  товарів  понад визначений  обсяг  підпадатиме  під  загальний  режим  імпорту,  тобто оподатковуватиметься за тими ж умовами які діють для України сьогодні.

Обсяги  тарифних  квот,  які  діятимуть  впродовж  АПТР,  коди  товарів,  які підпадають  під  квотування,  ставки  увізних  мит  в  межах  квоти  та  поза  межами квоти наведено у додатку 3.

Адміністрування  тарифних  квот,  визначених  у  додатку  ІІ  Регламенту  ЄС, здійснюється  Генеральним  директоратом  з  питань  оподаткування Європейської  Комісії  на  основі  принципу  “перший  прийшов  –  перший обслуговується” незалежно від місця ввезення товарів до ЄС. З Української сторони питанням квот опікується Департамент європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Резервування тарифних квот по деяким сільськогосподарським товарним групам обмежені певними часовими рамками (більш повна інформація наведена в додатку 4).

Підставою  для  застосування  до  товарів  торговельних  преференцій має  стати сертифікат походження EUR.1. Протягом дії преференційного режиму дані сертифікати будуть видаватися ТПП України та її регіональними підрозділами. (форма заявки-декларації для отримання сертифіката разом з іншою інформацією щодо автономного преференційного торгового режиму ЄС розміщена на сайті департаменту)

На  період  дії  АПТР  ЄС  залишає  також  можливість  використання  умов експорту в рамках режиму GSP (системи генеральних тарифних преференцій), який діє сьогодні для України.  Таким  чином,  за  українськими  експортерами  залишається  право вирішувати в рамках якого режиму здійснювати експорт до ЄС: АПТР або GSP.


ЗАЯВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Ставки ввізного мита Європейського Союзу

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛ ПОХОДЖЕННЯ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ПРИ ЕКСПОРТІ ДО ДЕРЖАВ ЧЛЕНІВ ЄС

Проект РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ стосовно скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з України