Державне майно

Формування, ведення та надання відомостей до
Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Органи державного управління відповідно до пункту 4 Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.04 №467, уповноважені управляти об'єктами державної власності, а саме:

• вести облік об'єктів державної власності, які належать до сфери їх управління та підлягають внесенню до Реєстру;
• здійснювати контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам;
• передавати щокварталу Фонду державного майна та Державного комітету статистики України інформацію для внесення змін до Реєстру.

До органів державного управління належать:
• центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні комітети (державні служби), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом) по об'єктах держаної власності, які знаходяться в їх управлінні;
• державні адміністрації в областях, у містах Києві та Севастополі по об'єктах, функції управління якими здійснюють місцеві державні адміністрації, у тому числі в районах на відповідній території;
• рада міністрів Автономної Республіки Крим (АР Крим), міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади АР Крим по об'єктах державної власності, які знаходяться в їх управлінні;
• органи судової влади по об'єктах держаної власності, які знаходяться в їх управлінні.

Облдержадміністрація здійснює ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності по об'єктах, що перебувають в сфері управління облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Райдержадміністрації та їх структурні підрозділи (відділи, управління), які є юридичними особами з метою внесення достовірних даних до Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо наявного нерухомого державного майна, яке перебуває у них на балансі, крім орендованого, надають зазначену інформацію з копіями документів, що підтверджують державну форму власності (свідоцтво про право власності на нерухоме майно або інші документи, в яких зазначено форму власності).

У разі відсутності правовстановлюючих документів, балансоутримувачі майна мають організувати відповідну роботу наступним чином:

  • збір можливих правовстановлюючих документів, які підтверджують форму власності майна, з'ясування даного питання з відповідними радами;
  • звернення до БТІ з проханням провести технічну інвентаризацію об'єкта і оформлення державної реєстрації прав власності на об'єкт. 
    При цьому звертаємо увагу, що не підлягають державній реєстрації тимчасові споруди, а також споруди не пов'язані фундаментом з землею. А об'єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації БТІ підлягають реєстрації прав власності.

Розробка веб-сайту