Банківська діяльність

Банківська діяльність

За станом на 1 липня 2015 року в області діє  з нормальним режимом роботи 271 банківська установа, в тому числі 267 відділень та 4 філії.   

    Фінансовий результат діяльності банківської системи області був позитивним і становив 48,6 млн. грн. прибутку, що на 25,0 млн.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кредитний портфель банківських  установ області з початку  року  збільшився на 5% або на 217 млн. грн. і за станом на 01.07.2015 року становить  4553,6 млн. грн.,  в т.ч. 2132,4 млн. грн. кредити  юридичних осіб,  2421,2 млн. грн. -  фізичних осіб.   

Протягом січня-червня банківськими установами області надано кредитів на суму 1944,9 млн. грн., що на 186,8 млн. грн. або на 10,6% більше відповідного періоду минулого року. Суб’єкти господарювання отримали 1516,2 млн. грн. (+119,6 млн. грн.), фізичні особи – 428,7 млн. грн. (+67,2 млн. грн.).

За цей період надано кредитів у:

національній валюті – 1687,7 млн. грн., що на 37,2 млн. грн. або на 2,2% менше торішнього періоду;

іноземній вільноконвертованій валюті – 257,2 млн. грн. проти 33,2 млн. грн. у минулому році (+224,0 млн. грн.).

Питома вага довгострокових кредитів в загальному обсязі наданих в першому півріччі 2015 року кредитів складає лише 32% або 621,3 млн. грн.

Протягом січня - червня 2015 року юридичним особам було надано нових кредитів на  суму 1516,2  млн. грн., фізичним –     428,7 млн. грн.

Серед основних видів економічної діяльності найбільші обсяги кредитів були спрямовані корпораціям промисловості – (42%), сільського господарства – (7,7%) та торгівлі (43%).

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими банківськими установами в національній валюті у червні збільшилася у порівнянні з січнем 2015  року на 10,3  п.п. до 26,5 %, а в іноземній валюті навпаки залишилася без змін на рівні 9% річних.

Обсяг залучених коштів на депозитні рахунки у порівнянні з січнем-червнем попереднього року збільшився на 3431,9 млн. грн. або у 1,6 раза і склав 8744,8 млн. грн., у т.ч. строкових – 7309,8 млн. грн.(+2933,7 млн.грн.). Сума депозитів фізичних осіб становила 5596,3 млн. грн. (64% загальної суми депозитів), що на 1831,7 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року.

У структурі депозитних зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання, за видами економічної діяльності, як і раніше, найбільшою була питома вага коштів на рахунках суб’єктів господарювання переробної промисловості (31,3%), сільського господарства (23%), добувної промисловості (10%).

Для банківських установ  середня вартість строкових депозитів у червні поточного року  в національній валюті склалася на рівні 19,1% річних (17,6% в січні 2015 року), в іноземній валюті середньозважена відсоткова ставка за строковими депозитами становила 8,9% (8,9% в січні 2015 року).

Середньозважена відсоткова ставка за строковими депозитами фізичних осіб в національній валюті протягом першого півріччя 2015 року збільшилась з 18,2% в січні до 21% в червні, в іноземній валюті навпаки ставка залишилася на рівні 8% річних.

 


Бюджетна політика

Доходна частина бюджету області. Протягом січня-червня до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 1064,5 млн.грн., що на 27,5% або на 229,6 млн.грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників. Надходження доходів загального фонду на 226,6 млн.грн. або 27,0% є більшими надходжень січня-червня 2014 року.

Усіма районами та містами області забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. Забезпечено виконання по всіх з 30-ти запланованих джерелах надходжень до бюджету області.

Із 657 місцевих бюджетів планові показники виконали 640 або 97,4% від загальної кількості.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету області за січень-червень 2015 року становить 162,2 млн.грн., що на 64,1 млн.грн. менше надходжень у січні-червні 2014 року.

Доходна частина обласного бюджету. До загального фонду обласного бюджету за звітний період надійшло коштів у сумі 194,9 млн. грн., що становить 119,6% до показників, затверджених радою і на 19,2 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Забезпечено виконання по всіх 16-ти запланованих джерелах надходжень обласного бюджету. До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 82,9 млн. грн., що на 21,6 млн. грн. більше надходжень у січні-червні 2014 року.

Дотації та субвенції з державного бюджету. З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 116,8 млн. грн., у тому числі районам та містам – 87,7 млн. грн. До загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло субвенцій на суму 2600,8 млн. грн.

Видатки бюджету. За січень-червень 2015 року місцевими бюджетами області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 3664,2 млн. грн., з яких 3389,1 млн. грн. склали видатки загального фонду бюджету, у тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1728,0 млн. грн., що становить 51,0% всіх видатків та на 52,3 млн. грн. більше, ніж у минулорічному періоді, соціальні виплати – 998,3 млн. грн., що на 10,4% або на 94,0 млн.грн. більше, ніж у січні-червні 2014 року.

Видаткова частина бюджету області характеризується соціальною спрямованістю. Питома вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 80,4% видатків загального фонду бюджету. На утримання закладів соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 92,3% обсягу видатків загального фонду бюджету області або 3126,7 млн. грн.

Фінансування галузей гуманітарної сфери у січні-червні 2015 року

Галузь

Сума (млн. грн.)

+/- до 2014 року

(млн. грн.)

освіта

1250,2

+41,6

охорона здоров’я

660,3

+64,3

соціальний захист і соціальне забезпечення

1069,7

+96,1

культура і мистецтво

121,3

+10,0

фізична культура і спорт

25,2

+3,6

На оплату медикаментів та продуктів харчування касові видатки відповідно склали 46,0 млн.грн. та 67,3 млн.грн., що становить 141,4% та 101,1% до аналогічного періоду минулого року. На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 221,2 млн.грн. В порівнянні до січня-червня 2014 року видатки збільшилися на 51,8 млн.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту спрямовано (касові видатки) загального і спеціального фонду: допомоги сім’ям з дітьми –729,7 млн.грн., пільги населенню – 131,6 млн.грн., субсидії та компенсації населенню – 106,5 млн.грн.

Із загальної суми видатків по пільгах і субсидіях (238,1 млн.грн.) 189,9 млн.грн. проведено шляхом застосування механізму затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.05 №20, що становить 79,8%.