До уваги суб’єктів регіонального розвитку !

Відповідно до статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», пункту 4 Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 (зі змінами) та ураховуючи рішення Житомирської обласної ради від 07.02.2019 № 1364 «Про розроблення Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року» Житомирська обласна державна адміністрація повідомляє про початок роботи над проектом Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.

З метою врахуванням у Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року інтересів суб’єктів регіонального розвитку просимо надсилати пропозиції до неї на електронну адресу programa@ukr.net до 1 квітня 2019 року згідно з визначеною формою. 

 

ФОРМА

подання пропозицій до проекту Стратегії розвитку

Житомирської області на період до 2027 року

 

Назва суб’єкта регіонального розвитку_______________________________

Необхідно навести аналіз ситуації у відповідній сфері за 2012-2018 роки у регіональному розрізі з визначенням проблем, що стримують розвиток та потребують розв’язання в рамках реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.

Для кожної виділеної проблеми необхідно зазначити:

1) короткий опис проблеми (підтвердження наявності проблеми з відповідним аналізом статистичних та інших даних, табличних матеріалів, візуалізацією (діаграми, графіки тощо));

2) причини виникнення проблеми та інформацію щодо заходів, що були вжиті відповідним суб’єктом регіонального розвитку в період 2015-2018 років для розв’язання проблеми;

3) пропозиції щодо розв’язання проблеми у стратегічний період до 2027 року, у тому числі з розбивкою на етапи, а саме: перший – 2021-2023 роки, другий – 2024-2027 роки;

4) визначення завдань, в рамках яких здійснюватиметься розв’язання проблеми;

5) очікувані результати та індикатори результату;

6) орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для розв’язання проблеми.

 

Загальні вимоги:

  • не більше 3 основних проблем для суб’єкта регіонального розвитку
  • обсяг матеріалів текстової частини – до 10 сторінок у форматі Word, шрифт -12 Times New Roman
  • до текстової частини пропозицій надається інформація відповідно до таблиці, що додається

 

 

План заходів Житомирської облдержадміністрації з розроблення проектів Cтратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації

Склад тематичних підгруп робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Засідання робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року


Розробка веб-сайту