Участь у форумі «Медова України і світ».

Представники Житомирської області - департамент агропромислового розвитку та  економічної політики облдержадміністрації, громадська обласна організація «Бджологради Житомирщини», районні спілки пасічників взяли участь в форумі «Медова України і світ».

Захід проведено Торгово- промисловою палатою України спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України у пapтнepcтвi з Посольством Францii в Украiнi за пiдтримки Киiвськоi обласноi державної адмiнiстрацii.

На форумі разом з бджолярами, виробниками меду, експортерами, вiтчизняними та мiжнародними експертами, науковцями, представниками органiв державної влади iз залученням провiдних французьких експертiв обговорено акryальнi питання виробництва та реалiзацii украiнського меду, пiдвищення конкурентоспроможностi на внутрiшньому та зовнiшнiх ринках, пiдвищення iнвестицiйної привабливостi галузi, заходи щодо збереження здоров'я бджiл та впровадження нових комерцiйних можливостей ведення бджiльництва в Украiнi iз урахуванням мiжнародного досвiду.


Розробка веб-сайту