Про проведення опитування суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців

У процесі розробки проекту Стратегії  розвитку Житомирської області на період до 2027 року важлива роль відводиться питанню довгострокового планування розвитку малого і середнього підприємництва (далі – МСП), як невід’ємної складової регіональної політики економічного розвитку.

З ціє метою проводиться аналіз сектора МСП в області шляхом опрацювання як статистичної та аналітичної інформації, так і шляхом опитування суб’єктів підприємництва, громадських організацій підприємців.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас прийняти участь у проведенні опитування суб’єктів малого і середнього підприємництва Житомирщини з питань щодо розвитку сектору МСП області та заповнити анкету, що додається.

Ваші анкети будуть опрацьовані при розробці Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року проведенні аналізу розвитку сектора МСП області.

Анкету просимо направити до Департаменту  агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації на електронні адреси: rynok_zt@ukr.net або adminposlugizt@ukr.net.


Розробка веб-сайту